BẤT CẬP TRONG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Trước đây, những người làm các công việc: nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, … trong các gia đình thường được gọi là con sen, con ở, ô sin,...

Một số lưu ý trong Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Lao động giúp việc gia đình

Hiện nay, Bộ luật Lao động năm 2019 đã có quy định đối với lao động giúp việc gia đình tại mục 5, chương XI từ điều 161 đến...

Ký hợp đồng lao động – Người giúp việc cần có kỹ năng gì?

Đó là quy định trong nghị định 145/2020 hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động (BLLĐ), có hiệu lực từ 1-2-2021.

Điều gì giúp bạn trở thành người giúp việc giỏi???

Điều gì giúp bạn trở thành người giúp việc giỏi???   Đức tính trung thực của người giúp việc gia đình Không chỉ riêng đối với nghề giúp việc gia...

Bài viết mới

Video

Quảng cáo

Thông tin truy cập

  • Thành viên 74
  • Số lượng truy cập