Hợp đồng lao động

QUY ĐỊNH VỀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Quy định về ký kết hợp đồng lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình đã được đưa ra từ năm 2012 trong Bộ Luật...

Quy định về “hợp đồng” trong Bộ luật Dân sự 2015

Hợp đồng là một khái niệm có nguồn gốc lâu đời và là một trong những chế định quan trọng của pháp luật dân sự. Điều 388 BLDS năm 2005 (sửa...

Quy định của pháp luật về hợp đồng lao động theo mùa vụ ?

1. Tư vấn về hợp đồng lao động theo mùa vụ Theo quy định của pháp luật khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao...

Bài viết mới

Video

Quảng cáo

Thông tin truy cập

  • Thành viên 74
  • Số lượng truy cập