Giới thiệu

Lao động giúp việc gia đình là một ứng dụng nhằm mục đích cung cấp thông tin, kiến thức dành cho lao động giúp việc gia đình, đảm bảo quyền lợi cho người lao động giúp việc.
Ứng dụng thuộc Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD). Tổ chức phi chính phủ, không lợi nhuận, được thành lập từ tháng 8 năm 2000, trực thuộc Viện Tư vấn phát triển nông thôn miền núi (CISDOMA). Từ tháng 12/2012 tách ra thành một tổ chức độc lập do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội cấp phép.
Ngoài cung cấp cho lao động về thông tin công việc các thông tin, app còn cung cấp các thông tin, kiến thức về pháp luật, kỹ năng, bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động… để đảm bảo quyền lợi cho người lao động giúp việc.

Bài viết mới

Video

Quảng cáo

Thông tin truy cập

  • Thành viên 74
  • Số lượng truy cập